• Galaten 5,22-23, geduld als vrucht van de Geest
    • Wachten leert je geduldig te zijn. David was nog maar 16 jaar toen hij tot koning werd gezalfd, maar hij werd pas koning toen hij 30 jaar was. Hij wachtte 14 jaar. In de tussentijd werd hij achtervolgd en opgejaagd door koning Saul. Toch bleef David hoopvol en wachtte hij totdat God zijn belofte zou waarmaken. Blijkbaar was zijn tijd nog niet gekomen. ‘Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de Heer’, schrijft David zelf in Psalm 27:14.
    • Zacharias en Elisabeth hebben tot op hoge leeftijd moeten wachten op een kind. Toen ze het eenmaal wisten, kon Zacharias niet meer spreken; 9 maanden je mond dichthouden!  God werkt aan het karakter, God doet geduld groeien
    • De sterke Joodse messias-verwachting sinds 400 jaar zoals merkbaar in de evangeliën