In dit tweede blok van het jaarthema willen we ons bezig houden met de vraag hoe God ons karakter vormt en vernieuwt.

December: Geduld
Januari: Geloofshelden met karakter
Februari: Karaktervorming door Gods Geest
Maart: Opoffering

We gaan ontdekken dat karaktervorming een levenslang proces is met Jezus in het centrum. Paulus zegt het in de brief aan de Korintiërs als volgt: “Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.”(2kor3:18)

Een heerlijk en waarschijnlijk ook ongemakkelijk vooruitzicht voor de komende weken, maanden en jaren. Door onze blik te richten op Jezus worden wij veranderd naar zijn beeld.

Als je jouw karakter voorstelt als een tuin. Een tuin vol prachtige bloemen, Planten en Bomen. Zie het beeld voor je. Waar ben je trots op en blij mee? Misschien sta je bekend als geduldig, b(w)armhartig, teder, gastvrij, integer, vrolijk, liefdevol, speels, enthousiast, nederig, dienstbaarheid, moed, vergevingsgezindheid of… God, mensen en jijzelf genieten van deze prachtige bloemen, planten en bomen uit jou tuin. Hou dat vast.

Het eerlijke verhaal? Tsja helaas bestaat de tuin niet alleen uit prachtige bloemen, planten en bomen. Soms duidelijk zichtbaar, soms ook verborgen maar als je goed kijkt zie je distels, rotte boomtakken en allerlei wildgroei. Dingen waar we vanaf willen, waar ons voor schamen of die we wel koesteren maar verstikkend werken voor mensen in onze omgeving. Hoogmoed, jaloezie, hebzucht, gulzigheid, wraakzucht, Ongegronde angsten, verslavingen, enz…

Jezus gebruikt het beeld van zaad dat vrucht draagt(Luc8:4-18) en het beeld van een boom, “want aan de vruchten herkent men de boom”(Mat12:33) of van de wijnstok(Joh15:1-17). In deze beelden staat het ontvangen van Jezus en zijn boodschap centraal. De beelden zeggen ook veel over de impact die dat ‘ontvangen’ van Jezus en zijn boodschap hebben op ons leven. Theologisch gesproken gaan rechtvaardiging(kort door de bocht: bij Jezus horen op grond van wat hij door zijn dood en opstanding voor jou heeft gedaan) en levensheiliging(kort door de bocht: steeds meer op Jezus gaan lijken) hand in hand. Jezus leren kennen en vertrouwen heeft per definitie positieve gevolgen voor je tuin(karakter). Jezus wil door zijn Geest je tuin grondig vernieuwen. Hij wil nieuwe deugden planten, onkruid verwijderen en tijdens het proces blijven genieten van de verdiepende relatie die Hij met jou aangaat. Hoe Jezus dat doet?

Zijn onderwijs, voorbeelden(geloofshelden), oefeningen, werk van de Heilige Geest en de christelijke gemeenschap spelen daar een belangrijke rol in. Ingroeien in Christus en onszelf zijn eigenschappen eigen maken, vergt training. Net zoals tuinieren inzet vraagt. Zie het maar als samen tuinieren met Jezus. Dat is niet omdat we het zelf moeten presteren of verdienen maar omdat een nieuwe karaktertrek langzaam groeit. En het verwijderen van onkruid ook tijd vergt en ook nog is de neiging heeft steeds terug te komen. Het vergt dus tijd, aandacht en oefening om onze oude ik te laten hervormen tot een nieuw mens in Christus.

 “Christelijk leven heeft alles te maken met de vorming van een christelijk karakter. Het hart van kerk-zijn en christen-zijn is dat wij als volgelingen van Christus steeds weer en steeds meer op Hem gaan lijken. Vanuit genade zodat de navolging geen (nieuwe) ondragelijke opgave wordt.”