Tot geloof komen is een proces wat bij veel mensen jaren duurt. Maar ook als je al gelooft stopt het proces niet. Inwijding in het geheim van het christelijk geloof stopt daarom niet bij het afronden van een Alphacursus of een moment van toetreding, doop of belijdenis. Het geloof is niet een pakket van leefregels, overtuigingen of dogmatische leerregels die je in één keer download en op de harde schijf van je leven installeert.

Denk eens na over:

  • Hoe is dat proces bij jou gegaan of gaat het misschien nog wel steeds?
  • hebben we genoeg geduld met mensen die nieuw zijn met het geloof? Beseffen we voldoende dat het proces waar zij doorheen gaan eerder jaren duurt dan maanden? Hoe komt dat tot uiting in de organisatie van de kerk? Is de inwijding in het christelijk geloof een traject wat over meerdere jaren kan worden uitgesmeerd?