Vol van de Geest

Vol van de Geest! Met dat jaarthema gaan we in het seizoen 2022-2023 op reis. Ga je mee?

Start

Jaarthema 2022-2023: Vol van de Geest

We denken dat dit thema altijd goed zou passen, maar zeker nu. Door de komst van het coronavirus in de afgelopen jaren was het soms ingewikkeld om de bezieling en passie in het geloof vast te houden. Vanaf de bank een dienst via Youtube of Zoom meemaken doet daar iets mee. Veel kon niet doorgaan. We hopen dat dit thema helpt om het enthousiasme en de bezieling van het geloof op het spoor te komen. Hopelijk zet het ons op het spoor van de Geest die ons als individuele gelovigen, maar ook als geloofsgemeenschap samen zoveel kan geven!

Aan het jaarthema hebben gewerkt:

Marten van Benthem, Veenhartkerk

Ernst Wiskerke, Immanuelkerk

Lars Grijsen, Stadshartkerk

Boekje

Als basis voor het jaarthema is een boekje ontwikkeld met voor elke maand een subthema, compleet met inleiding, vragen, prikkels en bijbelteksten. Ook vind je in het boekje leestips. Je kunt het boekje downloaden of hieronder op de site doorbladeren.

Download het boekje als PDF

Preken

Lars Grijsen - Ga met alles naar God toe (genezing)!

Marten van Benthem - Genezing (2)

Marten van Benthem - Genezing (1)

Lars Grijsen - Gave van barmhartigheid

Marten van Benthem - Gave van troost

Lars Grijsen - Gave van troost

Marten van Benthem - Gave Gaven

Lars Grijsen - Navigeren op de Geest

Ernst Wiskerke - Samen op weg met de Geest

Lars Grijsen - Het dak eraf met de Heilige Geest

Marten van Benthem - De Heilige Geest

Ernst Wiskerke - Verbonden met de drie-enige God

Contact

Wil je reageren, een vraag stellen of iets toevoegen aan deze website? Mail naar lars@stadshartkerk.nl