De vorming van een christelijk karakter door de Heilige Geest is een proces dat ons hele leven doorgaat. Dit jaar willen we inzicht krijgen in hoe God wil dat we zijn en dat we leven en hoe hij met ons aan het werk is. Aan het eind van het seizoen hebben we scherp: wat is nu een christelijk karakter? En: hoe wordt dat door de Heilige Geest gevormd? En: wat zie ik daarvan bij mezelf?

We willen die vernieuwing van de Heilige Geest ook ervaren en proeven hoe een christelijk karakter er in de praktijk uitziet. Aan het eind van het seizoen hebben we zelf ervaren hoe de Heilige Geest mensen vernieuwd en we hebben zelf beleeft wat een christelijk karakter inhoud.

We willen daardoor meer gaan verlangen naar de vernieuwing van ons leven en leren hoe we ons leven open kunnen zetten voor de Heilige Geest. Aan het eind van het seizoen verlangen we ernaar dat de vernieuwing die het evangelie brengt ons hele leven doortrekt en zijn we gedreven om ons in alles open te zetten voor de Heilige Geest.

We willen tot slot dat aan het eind van het seizoen iedereen dit verlangen en deze gedrevenheid omzet in een aantal concrete praktijken die helpen bij de vorming van een christelijk karakter.

We wensen dat dit jaarthema ons allemaal mag helpen om dichter bij Jezus te komen en dat hij het kan gebruiken om ons ieder voor zich en samen te vernieuwen. Dat we de nabijheid van zijn Geest merken door hoe we elkaar meenemen in een christelijk leven.

Hoe zit het jaarthema in elkaar?