Hoe ziet een christelijk leven eruit? En: hoe groei je daarin? Het komende seizoen gaan we ons richten op de vernieuwing van ons leven. We geloven dat dit een wezenlijk onderdeel is van christen zijn. God heeft ons verlost om ons te herscheppen tot zijn beeld. De verbondenheid met Jezus, leidt tot de vernieuwing van ons leven. Als vernieuwde mensen worden we tot zegen voor onze omgeving.

Karakter is een goed vervolg op ‘Goed Nieuws’, het thema van vorig jaar. Als we het goede nieuws hebben aanvaard, wat dan? Wat doet de blijde boodschap met ons? Hoe wordt het niet alleen een boodschap om te koesteren, maar ook een kracht die ons vernieuwd?

Het onderwerp sluit aan bij onze samenleving in de aandacht die er is voor levenskunst. Mogelijk gemaakt door de groeiende welvaart. Tegelijk schuurt je laten vormen door de Geest met de hoge waarde die onze samenleving hecht aan vrijheid en autonomie. Waarden waarin onze samenleving zich door bijv. terrorisme of vluchtelingen toch al bedreigd voelt. Bepaal ikzelf hoe ik leef of wil ik leven tot Gods eer?

Het christelijk karakter wordt gedragen door genade. De vernieuwing van ons leven is niet ons werk, maar Gods werk. Genade is niet alleen het begin van het christelijk leven, het is het hele christelijke leven. Genade is niet alleen een boodschap, het is ook een kracht die ons vernieuwd. We moeten dus niet bij de boodschap van genade blijven staan. God houdt van ons zoals we zijn, maar hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. God wil echt dat we heilig leven en hem toegewijd zijn. Het is goed om in de spiegel te kijken en te zien waar ons leven vernieuwing nodig heeft. Om die vernieuwing vervolgens niet bij onszelf te zoeken, maar in zijn genade. Alles wat hij van ons vraagt, heeft God ons al gegeven.

De vernieuwing van ons leven is een proces dat zich geleidelijk voltrekt. Het evangelie dringt steeds dieper in alle facetten van ons leven door. Hoe die vernieuwing plaatsvindt en hoe we ons daar voor open kunnen stellen krijgt aandacht in blok 2 van dit jaarthema en in de disciplines die we elke maand bespreken.

Een gezond geloof in vernieuwing is zich ervan bewust dat het nieuwe leven in de eerste plaats een belofte is. Gods Geest gaat met ons aan het werk. We mogen er op vertrouwen dat we ooit helemaal vernieuwd voor Gods troon zullen staan. Dat betekent dat we niet in de valkuil van passiviteit trappen (we zijn nou eenmaal zondige mensen), maar ook niet in die van het ‘prosperity gospel’ (wie echt gelooft heeft een volmaakt leven). We mogen geloven dat verbonden met Jezus en vervult van zijn Geest hier op aarde werkelijke vernieuwing mogelijk is. Die groei is een eerste begin en een voorproefje van de belofte van de volmaaktheid die komt.

We bedoelen met ‘karakter’ dus niet de persoon die je nu een keer bent of de dingen die je uit gewoonte doet. Ook niet in de eerste plaats hoeveel ruggengraat je toont op de momenten dat het moeilijk wordt. We bedoelen met karakter dat wat de Heilige Geest in jou vormt en de mens die je door zijn werk wordt. 2 Tim 3:16-17 geeft een mooie definitie van wat we bedoelen met karakter: “de mens als dienaar van God, deugdzaam levend, op zijn taak berekend en voor elk goed doel volledig toegerust.”

Daar willen we dit jaar mee aan de slag gaan. De gemeente gaat een oefenplaats worden om je steeds meer als christen te gedragen. En zoals Paulus aangeeft het belangrijkste instrument daarvoor is de Bijbel.

Wat is het doel voor dit jaar?