Het jaarthema bestaat uit drie delen:

  1. sep-nov: Karakter ontdekken: het karakter van God, deze wereld, de mens.
  2. dec-mrt: Karakter vormen: over de vorming van een christelijk karakter. We willen aan de slag; wat zijn de gewoonten of karaktereigenschappen waarin we ons willen oefenen? Daarin zijn we afhankelijk van het werk van Gods Geest.
  3. apr-jun: Karakter tonen: over het laten zien van een christelijk karakter. Waar en hoe blijkt het werk van de Heilige Geest in jouw leven?

Elke maand heeft een eigen thema. Elke maand keren een aantal van deze elementen terug die je ook terug vind op deze website:

  • Bijbelgedeelte: bij dit jaarthema passen speciaal de gedeelten uit de tweede helft van de brieven uit het NT. In het eerste deel van de brieven wordt het evangelie uiteen gezet. Het tweede deel zegt dan vaak: ‘nu we dit ontvangen hebben, laten we dan ook …..’ Uiteraard zullen we veel meer van de Bijbel gebruiken, maar dit jaar krijgen deze delen meer aandacht.
  • Inwijding in het christelijk geloof. Al in de vroege christelijke kerk hoorde onderwijs over het christelijk leven bij de inwijding in het christelijk geloof. Hoe nemen we elkaar mee in het vernieuwde leven. In missionaire gemeenten zoals de onze is het goed om hier ruim aandacht voor te hebben en dit jaarthema leent zich daar goed voor.
  • Lijstjes: van oudsher is bij onderwijs over goed leven veel gebruik gemaakt van lijstje (de tien geboden, de zaligsprekingen, de zeven deugden, de hoofdzonden, de werken van barmhartigheid etc). Ook vandaag puilt het internet uit van de lijstjes met tien tips voor een goed huwelijk/voor een betere carrière, voor een meer ontspannen leven etc. Wij maken gebruik van zowel de oude als de nieuwe lijstjes.
  • Disciplines: de vernieuwing van het leven is een proces waarin we stapje voor stapje groeien en het christelijke leven steeds meer inslijt. Om dit proces de ruimte te geven zijn er de christelijke disciplines (gebed, bijbelstudie, zelfbeproeving, aanbidding, stilte, gastvrijheid etc.) We maken maandelijks ruimte voor de disciplines die bij dat thema passen.
  • Heldenverhalen: een belangrijke manier van onderwijs in het christelijk leven is het aanreiken van identificatie figuren. We zoek bij elk maandthema heldenverhalen. Mensen uit de Bijbel, kerkgeschiedenis en onze eigen gemeenten die laten zien hoe een christelijk leven passend bij dat thema eruit ziet.