Denk bij Ethiek en Bijbel aan bijvoorbeeld Spreuken 2 en 3, 2 Tim 3:16-17. Deze teksten laten zien hoe Gods woord en het volgen van hem inzicht en wijsheid geeft en je leren hoe je moet leven. Het NT geeft hier veel concrete voorbeelden van. Denk aan Rom 14 of 1 Kor 5-7. Je kan dit gebruiken voor een overkoepelend thema over hoe je in ethische kwesties je weg vindt. Hier kan je het verschil uitwerken tussen ethiek en moralisme. Een kerk heeft geen regels of standpunten, maar Gods woord. Hoe zoek je samen in Gods woord naar wijsheid en richting.