Bijbelteksten bij het maandthema opoffering:

  • Galaten 2,20
  • Filippenzen 2
  • Lukas 9 (kruisdragen)
  • 1 Petrus 2 (Koninkrijk van priesters)