De link met Hemelvaart en Pinksteren is dat Jezus ons met zijn hemelvaart roept/zend om zijn handen en voeten te zijn in deze wereld en zijn rijk te bouwen. De Geest is degene die vruchten en gaven geeft om onze roeping uit te kunnen voeren. Je persoonlijke karakter is ook bepalend voor roeping. Ben je avontuurlijk of meer timide heeft invloed op je roeping.  Mijn roeping ontstaat dus op het kruispunt van Gods koninkrijk en mijn verlangens, gaven en vruchten van de Geest.

In de Bijbel ontdekken we waarvoor God ons roept. We leven niet voor onszelf alleen. Hiermee vormen wij een alternatieve cultuur in een wereld die graait en uit is op eigen succes. En we leven zinvol en betekenisvol in een wereld die de zin en het grotere verband kwijt is. Om je roeping te leven en je erop te richten heb je karakter nodig.