Dit onderwerp is een kans om drie typisch christelijke begrippen weer af te stoffen en op te poetsen. Bij een christelijk leven (gedragen door een christelijk karakter) hoort getuigen (deel je geloof met mensen om je heen), naastenliefde (het goede doen voor mensen om je heen), rentmeesterschap (op je eigen plek een goed rentmeester zijn van wat God je heeft toevertrouwd).

De zeven werken van barmhartigheid (zie hieronder) zijn in het kader hiervan interessant:

  1. De hongerigen spijzen
  2. De dorstigen laven
  3. De naakten kleden
  4. De vreemdelingen herbergen
  5. De zieken verzorgen
  6. De gevangenen bezoeken
  7. De doden begraven