Lezen in de bijbel over karaktervorming en Gods Geest:

  • Jezus en de verzoeking in de woestijn (Matteus 4) Jezus is instaat om geleid door Gods Geest de leugens te ontmaskeren van het kwaad. Hij zet macht, aanzien en bezit in het juiste perspectief. Jezus als basis en voorbeeld voor ons.
  • Antiheld Saul. Door structureel handelen uit angst en eigen inzicht holt zijn karakter uit en wijkt God Geest van hem weg. Keuzes en de bron van waaruit je keuzes maakt doet ertoe. Psalm 51: Neem uw geest niet van mij weg. David was zich maar al te bewust dat zijn daden ook aanleiding gaven voor terugtrekking van Gods Geest. Wat was het verschil tussen Saul en David? ‘Een gebroken en verbrijzeld hart veracht de Heer niet.’
  • Wat je zaait zul je oogsten (Galaten 5&6) Vrucht v.s. Verleiding
  • Gods Geest als aanjager om verantwoordelijkheid te nemen en tijdens het nemen van verantwoordelijkheid karakter vormingsproces. (Romeinen 12: aanvuren door de Geest in combinatie met verantwoordelijkheid oppakken voor de rol die bij jou past)