Onderdeel van het werk van de Geest zijn de gaven die je gekregen hebt. In de Bijbel worden die gaven o.a. in Romeinen 12 en 1 Korintiers 12. Weet je welke gaven jij gekregen hebt? Hoe zou je dat kunnen ontdekken? Doe een gaventest, kijk naar je passies, praat er eens met anderen over; bijvoorbeeld op de kring.