Afgelopen zomer gaf iemand tijdens de zomerbrunch de tip voor de gratis gebedscursus van Alpha Nederland. ‘Het helpt je dieper te gaan in je relatie met God en de kracht van gebed in je leven te ervaren. Je kunt zelfs wonderen gaan zien!’

Wij hebben de cursus met onze huiskring doorlopen en zijn er enthousiast over. We hebben op andere manieren leren bidden en we zijn ons bewuster van het belang van ons gebed voor de wereld, onze vrienden en voor onze relatie met God. Daarom delen we de cursus nu met jullie allemaal, wat ook de bedoeling van Alpha Nederland was.

Via deze link kun je de bestanden downloaden: https://drive.google.com/open?id=1sBPARnNOv6zSX_mn7d7ev0EeDwSvK7Zy
Naast handouts en voorbereidend materiaal, zitten ook de cursusvideo’s in deze map (en je kunt ze ook vinden via https://www.youtube.com/watch?v=EQprpl0wCc4&list=PLl6l8tvPIaBRqCT1ZOTIOtc9I2uSwNWRk). Elke avond kijk je 1 video van een kwartier.

De Prayer Course kan één van de belangrijkste dingen zijn die je ooit zult organiseren! De cursus kan miljoenen mensen helpen om dieper te gaan in hun relatie met God en kan hen helpen de kracht van gebed in hun leven te ervaren. Het doel is dat jouw kring gedurende de cursus van 6 bijeenkomsten beter zal worden in het praten met God en het luisteren naar Hem. Er is een grote kans dat jouw huiskring ook wonderen begint te zien.

De Prayer Course is een eenvoudige, praktische introductie tot een enorm spannend thema. De zes bijeenkomsten gaan over de simpele fundamenten van gebed. De cursus richt zich niet zozeer op doorgewinterde gebedsstrijders, voor wie er al eindeloos veel gespecialiseerde boeken en conferenties zijn, maar meer op de grote meerderheid van doodgewone christenen, die simpelweg beter willen worden in het spreken met God en het horen van zijn stem. Als er mensen in je groep zitten die er al een diep en aanhoudend gebedsleven op nahouden, dan adviseer ik je om ze voor je met de cursus begint ‘buitenspel’ te zetten, zodat ze je kunnen helpen met het leiden daarvan, zonder dat ze zich neerbuigend behandeld voelen. Verzeker ze ervan dat je hun geestelijke volwassenheid erkent en dat je hun hulp nodig zult hebben, om de groep te inspireren (zonder te domineren of te intimideren!).
De onderwerpen die aan bod komen in de Prayer Course zijn:

1. Doel in Gebed: Aanbidding
2. Kracht in Gebed: Vragen
3. Standvastigheid in Gebed: Voorbede
4. Volharding in Gebed: Omgaan met Teleurstellingen
5. Perspectief in Gebed: Leren Luisteren
6. Samenwerking in Gebed: Geestelijke Strijd