We geven een aantal ‘lijstjes’ met betrekking tot het maandthema ‘karaktervorming door Gods Geest’ die helpen door te denken en te doen!

 • Vrucht van de geest (Galaten 5)
 • Bergrede(Matteus 5-7) Specifieker de zaligsprekingen(Matteus 5:1-16)
 • Karakter- en Vaardigheidsvragen (‘een cultuur van discipelschap’ Mike Breen)
 • De Heilige Geest en de gaven in het leven van de gelovige(Hfst 6 ‘gaven voor de gemeente’ onder redactie van R.J.A. Doornenbal en P.A. Siebesma)
 • ‘Koninklijk karakter’ van Tom Yeakley(praktische toerusting voor beginnenden leiders)
  1. Liefde: De hoeksteen van het koninklijk karakter
  2. Integriteit: Wie je bent als je denkt dat je alleen bent
  3. Nederigheid: De koninklijke weg
  4. Dienstbaarheid: Ben jij een dienaar die leidt of een leider die dient?
  5. Reinheid: Meer dan alleen maar ‘nee’ zeggen
  6. Geloof: Vertrouwen op Gods beloftes
  7. Geduld: Als Gods timing niet in jou plannen past
  8. Zelfbeheersing: Het leven is meer dan doen wat je zelf wilt
  9. Bereidheid om te leren: Je leven lang leerling
  10. Moed: Je vertrouwen en veiligheid in God vinden