Een spannend vraag bij het proces van inwijding is: wat mag het geloof kosten? Waar bereiden we nieuwe gelovigen op voor? We mogen niet onderschatten dat het christelijke leven echt radicaal anders is. Bekering is niet iets alleen van het hoofd, de wil of de emotie: het is een levensveranderend proces van hoofd en hart en handen. Je leeft als christen niet voor jezelf, maar je verloochent je leven en gaat achter Jezus aan. Matteüs 19:21: Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ In praktisch opzicht gaat opoffering / zelfverloochening in het kader van inwijding om de besteding van je tijd, je geld, je energie.