Februari

Mensen die leven in vrede

Wie ben ik?
Een van de belangrijke basisbehoeften van ieder mens is vrede. Ons verlangen naar diepe, innerlijke vrede is ingebakken in ons leven. Vrede heeft verschillende dimensies: vrede met jezelf, vrede met anderen, vrede met God. Het is mogelijk dat we onvrede ervaren in één van die drie dimensies, dat we het tegenovergestelde ervaren van vrede: onrust, boosheid en teleurstelling. We kunnen op allerlei manieren op zoek zijn naar rust en ontspanning. Leven in vrede begint vanuit christelijk perspectief met de vrede die God je aanbiedt. Dat het goed is tussen hem en jou. God is niet continu bezig je te beoordelen. We hoeven de vrede niet te verdienen, maar ontvangen het door Jezus. Hij is de Vredevorst: hij zocht en bracht vrede voor deze wereld. Zonder liefde geen vrede! Wanneer God zo van ons houdt, en zulke diepe, grote vrede wilt schenken, dan daagt dat ook uit hoe we naar onszelf kijken.

Waarvoor zijn we hier?
Wanneer we vrede ervaren met God en onszelf, kunnen we ook in vrede leven met anderen. Wie zichzelf niet accepteert, zijn eigen tekorten ten diepste niet kan verdragen, hoe zou je tekorten van een ander kunnen verdragen? Het omgekeerde is onze missie: de vrede van God verspreiden, dat is wat past bij komende Koninkrijk. Vrede voor de stad! Christenen zijn per definitie vredestichters. ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ zei Jezus in zijn Bergrede. Het licht van God schijnt fel als we kijken naar Jezus. Wij zijn bedoeld als reflectoren die het Licht verspreiden.

Volgende stap:

Doen
Ontmoeting zonder oordeel: ga als groep op je vaste ontmoetingsavond naar het lokale buurthuis of buurtcafé en laat iedereen één gesprek met diepgang (het hoeft niet over Jezus te gaan) hebben met een andere bezoeker.

Vragen
– Waarin ervaar jij vrede? Waarin ervaar jij juist geen vrede?
– Zou het typisch een calvinistisch mankement zijn dat veel mensen geen vrede hebben met zichzelf?
– ‘Niemand haat ooit zijn eigen lichaam’, zegt de apostel Paulus (Efeziërs 5,28-29). En toch gebeurt het. Hoe leert God door Jezus jou te kijken naar jezelf? Wat helpt jou om vrede te sluiten met jezelf?
– Heb jij vrede met God? Of zijn er dingen die tussen jou en God instaan? Dingen die je hem kwalijk neemt? Wat zou een volgende stap kunnen zijn?
– Heb jij vrede met anderen? Wat zou, waar de vrede niet is tussen jou en anderen, de volgende stap kunnen zijn? Hoe kun je ‘vurige kolen op het hoofd van je vijand stapelen?’ (Romeinen 12,20)

Bijbelteksten
Jesaja 60,17-22; Jeremia 29,7; Matteus 5,9+14-16+44; Lukas 2,14; Johannes 14,27; Matteus 11,28-30, Romeinen 12,17-21; Romeinen 14,17; Kolossenzen 3,15