November

Mensen die leven in de kracht van de Geest

Wie ben ik?
Vaak definiëren we onszelf door wat we allemaal kunnen en presteren in eigen persoon.  Maar er is voor gelovigen een zeer krachtige Persoon beschikbaar; de Heilige Geest. Wat is er een kracht nodig om in een wereld zonder God dagelijks met Hem te leven! Jezus stuurt zijn Geest om zijn leerlingen te bemoedigen en van kracht te voorzien voor hun missie. Het krachtige werk van de Geest in wie wij zijn wordt zichtbaar in de vernieuwing in houding en gedrag; steeds meer op hem gaan lijken; de vrucht van de Geest. Dat vaak ook iets tegendraads in, zoals Jezus was. Niet jezelf maar een ander tot bloei brengen, niet heersen maar dienen, geen oren maar voeten wassen, geen grote publieke zaken maar in het verborgene.

Waarvoor zijn we hier?
In ons leven ontvangen we zelf kracht om onze plek in Gods verhaal in te nemen. En  ontvangen we kracht van de Geest om door te geven. We krijgen kracht en gaven van de Geest om van het nieuws van het koninkrijk van God – zijn nieuwe wereld – te getuigen en dat het aangename jaar van God gestalte te geven. Het koninkrijk van God brengt genezing, herstel, vrijheid, vreugde, vrede en gerechtigheid.

‘God nodigt ons uit het volle leven van het Koninkrijk te proeven. Maar dat leven is niet op onszelf gericht, het is voluit missionair. En het is niet individualistisch, het is alleen verkrijgbaar in en door de gemeenschap van de lokale kerk.’ – Ronald Westerbeek

Volgende stap:

Doen:
Laat twee leden van je groep/kring bij het buurthuis of wijkteam navragen waar jullie buurt het meest behoefte aan heeft. Geef daar met activiteit van een uur invulling aan. Zo ben je in dat ene uur Goed Nieuws voor je eigen buurt.

Vragen
– Hoe zie jij de kracht van de Geest van God werkzaam in het Bijbelse verhaal?
– Hoe zie jij de kracht van de Geest van God werkzaam in het jouw kerk?
– Hoe zie jij de kracht van de Geest van God werkzaam in het jouw eigen leven?
– Hoe zou je je meer kunnen openstellen voor het werk van de Geest? Zit er wat in de weg? Welk concreet voornemen kun je bedenken voor de komende week?
– Waartoe zou de Geest je op dit moment toe aansporen denk je? Deel eens met iemand anders, herkent de ander dit voor/in jou?
– Afval rapen als Geesteswerk?
– Bijdragen aan sociale gerechtigheid wat past jou?
– Waar gebeurt het elkaar als gelovigen ondersteunen en voeden
– “Door mijn werk voedt, kleedt, steunt, verzorgt en beschermt God de mensheid.” Waar?
– Verbind je dagelijks werk met leven in de kracht van de Geest (Hij die schept en herschept)

Bijbelteksten
Lukas 24,49; Johannes 16,7-15; Johannes 20,21-23; Handelingen 1,8; Handelingen 13,1-4; Handelingen 16,6-7; Jesaja 61,1-3; Lukas 4,14-21; 1 Korintiers 14,1; Johannes 14,12