September

LEEF als mensen in Gods grote verhaal

Wie ben ik?
Is het leven niet een grote geschenk? Ademen, kijken, voelen, reageren, nadenken; bestaan!  Wat een heerlijke opdracht: LEEF! God, als gever van het leven, wil maar wat graag dat we dat doen met Hem, door en in wie we bestaan.
Ben jij een mens die tot in het diepst van zijn wezen bemind en ingezet wordt? Ben je dat? Als je daar wat langer over doorpraat komt er bijna altijd een verhaal naar boven. Gebeurtenissen vormen ons. Gods liefde werkt ergens naar toe en doet wat met ons. Uit onze persoonlijke verhalen komt ook een missie bovendrijven, een doel om voor te leven.

Waarvoor zijn we hier?
We zijn hier om daadwerkelijk met God in Zijn verhaal te leven. Om mens te zijn in Jezus naam en om  vol te houden dat je in al je gewoonheid – gewoon met wie jij bent –  een geliefd medewerker bent in Gods grote plan.  Een schakeltje in Gods grote verhaal met de wereld.
Ook al zien wij dat plan niet altijd scherp, God heeft het helder voor ogen. Hij voert dat plan met je, en soms ondanks je, door. Zeker en vast. En Hij gebruikt jou in dat plan. Daarvoor ben je hier. De vraag uit de titel is dus snel te beantwoorden, dat is niet het probleem. Tegelijk is dat wel een theoretisch antwoord. We hebben er een leven voor nodig om de vraag te blijven stellen en om antwoorden te zoeken en te vinden.

Leven in Gods verhaal
Iedereen leeft in een verhaal. Het verhaal van werken aan een betere wereld. Het verhaal van succes, geluk en optimale verwezenlijking van verlangens. Het verhaal van zorgen voor de ander. Het verhaal van dagelijks vechten om te blijven leven. Het verhaal van omgaan met tegenslag.
Leven in een eigen verhaal zonder God kun je doen, maar dat maakt het kader klein en het maakt grote levensvragen als wie ben ik?’ en waarvoor ben ik hier?’ niet makkelijker te beantwoorden.
De eerste christenen werden ineens in het verhaal van God met deze wereld, van Jezus als Verlosser en Heer – getrokken. Ze begrepen het en hadden zelf een hele duidelijke missie; ze waren vastbesloten het goede nieuws van Jezus te verspreiden naar alle uithoeken van de aarde. Hoe kwam dat zo? Ze zagen dat het Bijbelse verhaal het verhaal van Gods eigen missie is, en ze zagen zichzelf als opgenomen daarin, als medewerkers van God met hun eigen aandeel in dat verhaal.

Volgende stap:

Doen
Vat het evangelie samen  in een one-minute-pitch. Vraag een niet-gelovige vriend (of buurvrouw, collega, oid) of die een uur wil helpen met een huiswerkopdracht. Vertel aan die vriend jouw pitch van het Goede Nieuws en vraag om feedback. Het gaat er niet om die ander te overtuigen van het Goede Nieuws, maar om jouw samenvatting te scherpen. Deel de volgende avond in de kring hoe dit was en hoe de verhalen zijn aangescherpt. Plaats na het uitvoeren van de activiteit een foto of verslagje hiervan op de Facebook pagina van de kerk om elkaar te inspireren.

Vragen
– Leven in het verhaal zonder God, wat zijn de voordelen?
– Welke onderdelen van Jezus verhaal vind je bijna niet te geloven?
– Vul eens aan: Bij bewustwording en aanvaarding dat ik leef in Gods verhaal, helpt het me ….
– Welke concrete dagelijkse handvatten vergroten het leven in Gods verhaal?   
– Als je net als de eerste christenen gelooft dat God een missie heeft, waar jij een onderdeel van bent, aan welk deel van dat verhaal verbind je je dan en waar neem je verantwoordelijkheid voor?

Bijbelteksten
:
Matthëus 28, 16-20; Johannes 20,21; Handelingen 1,9;  Handelingen 13,47-48
Lucas 4: 14-20