Maart

Mensen die tot zegen zijn van de stad

Wie ben ik?
Een inwoner van onze stad of dorp. Niet toevallig. Iemand die ingezet wordt de missie van God gestalte te geven. Een student van Jezus, iemand die met alle lek en gebrek Zijn Koninkrijk mee door rolt. Iemand die daarvoor gewaardeerd wordt en in al zijn kleinheid en alledaagsheid en jawel zelf s ij zijn onvermogen en verkeerde instellingen een plek heeft in Gods plan. Iemand. Het verhaal van God met deze wereld, met ons, is dat we geroepen zijn om na te denken hoe we ingeschakeld zijn. Hij daagt ons om te aanvaarden dat hij de betere wereld met en door ons gestalte wil geven.

Waarvoor zijn we hier?
De missie voor het volk Israël was om een licht te zijn voor de volken, om Gods grote daden te laten zien aan de volken erom heen. Zelfs wanneer het volk op een bepaald moment is gedeporteerd, roept God zijn volk op zegen te zoeken voor hun Babylonische buren. Om te bidden én in te zetten voor de bloei van de stad van de bezetter en de veroveraar. Zoals God de God is van overvloed, die zelf vruchtbaarheid en bloei geeft. Het is een opmerkelijke, uitdagende opdracht aan de ballingen die weerklank vindt in het Nieuwe Testament voor christenen. Nadenken over tot zegen zijn voor de stad moet ook gaan over hoe jij zegen ontvangt van de stad. Wat brengt de omgeving waarin je woont/werkt jou?

Volgende stap:

Doen
Meedoen in de stad: in Amstelveen hebben we Netwerkgroepen en in Utrecht hebben we Utrechtgroepen: groepen die in de stad aanwezig zijn om het goede nieuws te delen. Vraag een Netwerkgroep/Utrechtgroep waar je niet zelf al bij betrokken bent, of je als kring/groep een keer mee kunt doen om te kijken en te helpen.

Vragen
– Hoe reageer jij op de stad?
a. Ik ben huiverig voor de grote boze stad (Kijk uit voor de stad!)
b. Ik voel me verheven boven de grote boze stad (Ik ben veel beter!)
c. Ik pas me aan om mee te kunnen doen in de stad (Ik hoor erbij!)
d. Ik doe zoveel mogelijk mee, zonder ‘besmet’ te raken (Ik profiteer van de stad!)
e. Ik heb medelijden met de stad (De stad heeft mij nodig!)

– Wat ontvang jij van de stad? Hoe is jouw omgeving jou tot zegen?
– Wat zou tot zegen en tot bloei zijn van de stad? In andere woorden: wat heeft ze nodig?
– Bekijk samen deze video van Tim Keller met 9 do’s en don’ts hoe je kunt houden van de stad:

– Hoe reageer jij op dit stukje van Roel Kuiper? “Het Griekse alfabet kent de letter Tau. Christenen hebben deze eruit gepikt omdat hij lijkt op een kruis. De letter Tau werd in de catacomben van Rome gevonden naast het Ichthus-teken. Tau is een stadsteken en verwijst naar kruisdragers van Christus in de stad. Het is ook een zegenteken. Franciscus van Assisi nam het in gebruik en schreef het onder brieven, op voorhoofden en op stadsmuren. Pax et bonum, zei hij erbij. Vrede en alle goeds. Franciscanen met hun ideaal van vrijwillige armoede zegenen hun omgeving ermee. Dat teken zou ik overal wel willen zien opduiken in de stad. Maar om te kunnen zegenen moet je er wel zijn.“

Bijbelteksten
Jeremia 29,7; Matteus 5,9; Johannes 14,27; Handelingen 10,36