Mei

Mensen die God representeren in de wereld en de wereld bij God

Wie ben ik?

Eerder dit jaar hebben we gehad over het zijn van ‘mensen die leven in vrede’ (en dat willen uitdelen) en over ‘mensen die tot zegen voor de stad zijn’. Veel mensen doen graag iets voor een ander. Misschien bid je ook wel eens voor anderen, voor je stad. Of ben je iemand die anderen graag over God vertelt. Heb je wel eens over jezelf nagedacht als priester? Goede kans van niet. Toch wordt je als gelovige een priester genoemd. Waar gaat dat over?

Waarvoor zijn we hier?

In de Bijbel lezen we dat het volk Israël geroepen was als volk tot priesters van God te midden van de volken. Een priester staat in het midden, tussen God aan de ene kant en de rest van het volk aan de andere kant. Een taak die twee kanten opwerkt. God naar het volk brengen, en het volk tot God. Die taak wordt in het Nieuwe Testament van de Bijbel uitgewerkt als het zijn van representanten, of ook wel ambassadeurs. Het is onze taak de levende God te vertegenwoordigen in de wereld en de wereld bekend te maken met God.

Ook Stefan Paas typeert het doel van de kerk als priesterschap: de kerk vertegenwoordigt God bij de wereld, maar ook de wereld bij God. Dit krijgt gestalte in de liturgie en in de voorbede, en in verbindingen die christenen aangaan met hun omgeving. Hij zegt in een interview:

In Amsterdam leerde ik om op een ‘ballingschapsmanier’ naar de kerk te kijken. Belangrijk is dan notie dat het goed is om ‘de vrede voor de stad’ te zoeken, zonder het idee dat die stad christelijk zal worden. Juist toen is mijn besef van de betekenis van vertegenwoordiging gegroeid. Als christen hoor je volop bij de plaats waar je woont, de gemeente van Christus bevindt zich middenin een seculiere context – en juist als zodanig vertegenwoordigt zij God bij de mensen. Zonder grote pretenties, maar wel met een duidelijke oriëntatie op het Evangelie van de opgestane Heer. Omgekeerd geldt ook: de kerk vertegenwoordigt de stad of het dorp bij God. De noden van de omgeving brengt de kerk voor Gods aangezicht, maar ook de dank voor zegeningen.”

Volgende stap:

Doen
De gebedstafel: spreek als groep overdag af op een druk plein of bij een winkelcentrum en zet er een tafel neer met een bijbel/kaars/kruis. Bid met elkaar voor de mensen die je ziet en bied de mensen die langslopen aan voor ze te bidden.

Bijbelteksten
Jeremia 29,7; 1 Petrus 2,11-12 Genesis 12,1-3; Exodus 19,3-8; Romeinen 15,15-16;